Softstralen

sep 13, 2019

Softstralen
Diverse bedrijven en particulieren
Diverse locaties

Softstralen volstaat vaak met 2,5 Bar luchtdruk. De dieselcompressor voorziet in maximaal 4m³ droge lucht per minuut. Softstralen geschiedt met een waternevel en een kwartsvrij fijn mineraal. Hierdoor geeft het geen hinderlijk overlast.

!! inklapmenu !!